Povinne zverejňované dokumenty

Rok 2024 Rok 2023 Rok 2022 Rok 2021 Rok 2020 Rok 2019 ARCHÍV
identifikátorpopis dokumentuplatnosťdátum zverejnenia
32/2024CSSDK/ZPSMZmluva o zverení majetku do správy správcovi25.07.2024 13:07:03
31/2024CSSDK/DZDarovacia zmluva25.07.2024 09:08:15
30/2024CSSDK/DZDarovacia zmluva16.07.2024 07:58:01
29/2024CSSDK/DZDarovacia zmluva03.07.2024 09:36:55
28/2024CSSDK/RDRámcová dohoda27.06.2024 08:21:29
27/2024CSSDK/DZDarovacia zmluva12.06.2024 07:38:37
26/2024CSSDK/DZDarovacia zmluva12.06.2024 07:38:25
25/2024CSSDK/DZDarovacia zmluva03.06.2024 07:52:39
24/2024CSSDK/DZDarovacia zmluva03.06.2024 07:52:16
23/2024CSSDK/DZDarovacia zmluva27.05.2024 06:43:35
22/2024CSSDK/DZDarovacia zmluva23.05.2024 06:30:00
21/2024CSSDK/DZDarovacia zmluva22.04.2024 08:55:07
19/2024CSSDK/DZDarovacia zmluva18.04.2024 11:41:58
60/2023CSSDK/ZSDodatok č. 1 k zmluve 60/2023CSSDK/ZS15.04.2024 10:12:49
20/2024CSSDK/DZDarovacia zmluva12.04.2024 07:09:21
18/2024CSSDK/DZDarovacia zmluva05.04.2024 07:16:33
16/2024CSSDK/DZDarovacia zmluva26.03.2024 12:45:59
15/2024CSSDK/DZDarovacia zmluva11.03.2024 11:13:05
14/2024CSSDK/ZSZmluva o združenej dodávke elektriny regulovaná06.03.2024 11:30:45
13/2024CSSDK/DZDarovacia zmluva06.03.2024 10:21:51
12/2024/CSSDK/ZSZmluva o prevádzke internetovej aplikácie27.02.2024 13:22:49
11/2024CSSDK/EONZmluva č. 17/2024/EON-OSV o uhradení ekonomicky oprávnených nákladov21.02.2024 14:59:44
8/2024CSSDK/DZDarovacia zmluva21.02.2024 14:31:29
10/2024CSSDK/DZDarovacia zmluva15.02.2024 08:02:43
7/2024CSSDK/DZDarovacia zmluva07.02.2024 13:11:53
4/2024CSSDK/DZDarovacia zmluva05.02.2024 13:35:14
9/2024CSSDK/DZDarovacia zmluva02.02.2024 10:43:31
6/2024CSSDK/DZDarovacia zmluva30.01.2024 06:43:30
5/2024CSSDK/ZSZmluva o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách17.01.2024 12:14:34
3/2024CSSDK/DZZmluva o poskytnutí dotácie16.01.2024 11:15:25
2/2024CSSDK/ZSZmluva o dodávke elektriny12.01.2024 09:11:18
1/2024CSSDK/ZSZmluva o poskytovaní verejne dostupných služieb05.01.2024 13:22:34