Povinne zverejňované dokumenty

Rok 2023 Rok 2022 Rok 2021 Rok 2020 Rok 2019 Rok 2018 ARCHÍV
identifikátorpopis dokumentuplatnosťdátum zverejnenia
zmluva_elektrika_202022.pdfZmluva o združenej dodávke elektriny č. 20/2022od 01.01.2023 do 31.12.202429.12.2022 10:13:03
darovacia_zmluva_20_12_2022.pdfDarovacia zmluva20.12.202220.12.2022 10:07:43
zmluva_vykon_cinnosti_zo.pdfZmluva č.ZO/2022ZAZ14726-1 výkon činnosti zodpovednej osoby01.01.2023 do 31.12.202714.12.2022 11:25:29
darovacia_zmluva_30_2022.pdfDarovacia zmluva č.30/202209.12.202213.12.2022 09:44:10
zmluva_preprava_stravy_2023.pdfZmluva č.01/2023 - Preprava stravy01.01.2023 do 31.12.202312.12.2022 12:54:28
zmluva_o_dielo_maliarske_prace_2023.pdfZmluva o dielo č.03/202212.12.202212.12.2022 06:08:05
zmluva_o_zbere_preprave_a_zne_kodnen_odpadu_arch_v_sb_css_brezovec_dk.pdfZmluva o zbere, preprave a zneškodnení odpadu01.01.2023 do 31.12.202406.12.2022 08:30:43
zmluva_o_prakt.pdfZmluva o praktickej výučbe a zabezpečení odbornej praxe14.11.2022 do 30.06.202706.12.2022 08:21:35
darovacia_zmluva_29_2022.pdfDarovacia zmluva č.29/202202.12.202202.12.2022 13:04:33
darovacia_28_2022.pdfDarovacia zmluva č.28/202221.11.202224.11.2022 11:28:33
dohoda_prax.pdfDohoda o zabezpečení podmienok vykonávania praxe09.11.2022 - 31.12.202314.11.2022 13:31:43
darovacia_27_2022.pdfDarovacia zmluva č.27/202208.11.202208.11.2022 09:07:30
darovacia_26_2022.pdfDarovacia zmluva č.26/202208.11.202208.11.2022 09:07:04
darovacia_25_2022.pdfDarovacia zmluva č.25/202203.11.202203.11.2022 12:16:29
ramcova_dohoda_na_dodavku_kancelarskych_potrieb_02_2022.pdfRámcová dohoda č. 02/2022 na kancelárske potreby01.11.2022 - 31.10.202428.10.2022 11:04:34
darovacia_zmluva_24_2022.pdfDarovacia zmluva č.24/202218.10.202219.10.2022 07:38:41
darovacia_zmluva_23_2022.pdfDarovacia zmluva č.23/202217.10.202217.10.2022 14:12:55
zmluva_szs_11.pdfZmluva o určení výučbového zdravotníckeho zariadenia strednej zdravotníckej školy13.10.2022 do 31.08.202311.10.2022 14:06:20
zmluva_revizie_elektro_2022.pdfZmluva o poskytnutí služby - revízie el.náradia a el. spotrebičov03.10. do 31.12.202204.10.2022 07:10:44
darovacia_zmluva_22_2022.pdfDarovacia zmluva č.22/202228.09.202203.10.2022 11:26:46
darovacia_zmluva_20_2022.pdfDarovacia zmluva č.20/202203.10.2022 11:26:16
foto_klavir.pdfFotodokumentácia k Darovacej zmluve č.21/202229.09.2022 10:13:55
preberaci_protokol_klavir_dz.pdfPreberací protokol k Darovacej zmluve č.21/202228.09.202229.09.2022 10:00:52
css_brezovec_darovacia_zmluva.pdfDarovacia zmluva č.21/202227.09.202229.09.2022 09:53:29
zmluva_urcenie_vyucboveho_zariadenia_szs.pdfZmluva o určení výučbového zdravotníckeho zariadenia19.09. 2022 do 31.08.202316.09.2022 08:31:25
darovacia_8.pdfDarovacia zmluva č.19/202208.08.202208.08.2022 13:20:52
css_brezovec_licencni_smlouva_c1sk.pdfLicenčná zmluva IS CYGNUS01.08.2022 do 31.07.202402.08.2022 08:58:06
darovacia_jasenova_2022.pdfDarovacia zmluva01.08.202201.08.2022 09:08:42
darovacia_18_2022.pdfDarovacia zmluva č.18/202229.07.2022 12:19:33
darovacia_obec_pucov.pdfDarovacia zmluva28.07.2022 09:38:44
zmluva_1792022_ovs.pdfZmluva č.1792022 o dodávke vody a odvádzaní odpadových vôddoba neurčitá15.07.2022 13:08:28
darovacia.pdfDarovacia zmluva30.06.2022 11:51:48
darovacia_obec_malatina.pdfDarovacia zmluva23.06.202224.06.2022 13:05:57
zlmuva_strava_2022.pdfZmluva o dodávkach stravy01.07.2022 do 30.06.202322.06.2022 09:28:24
darovacia_17_2022.pdfDarovacia zmluva č.17/202217.06.2022 10:25:24
darovacia__zmluva_16_2022.pdfDarovacia zmluva č.16/202217.06.2022 10:22:18
darovacia__zmluva.pdf17.06.2022 10:21:36
zmluva_o_dielo.pdf17.06.2022 10:17:22
Dohoda o výkone dobrovoľníckej činnosti08.06.202209.06.2022 07:22:57
Dodatok č.1 k Rámcovej dohode č.1/202003.06.202208.06.2022 13:16:38
Dohoda o výkone dobrovoľníckej činnosti08.06.202208.06.2022 13:12:08
Zmluva o poskytovaní služieb pre zber a odvoz biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu č.02/202201.06.2022 do 31.05.202425.05.2022 09:12:08
Darovacia zmluva č.15/202223.05.202224.05.2022 12:10:31
Darovacia zmluva č.14/202223.05.202224.05.2022 12:10:03
Darovacia zmluva č.13/202216.05.202219.05.2022 11:44:46
Zmluva o dielo č.02/2022 Blok B – oprava strechy a stavebné úpravy v čistiacej miestnosti19.05.2022 08:27:52
Zmluva o odbornej správe registratúrnych záznamov18.05.2022 11:23:26
Darovacia zmluva č.6A/202211.05.2022 12:34:29
Zmluva o poskytnutí nebytových priestorov a služiebdoba neurčitá28.04.2022 07:57:32
Zmluva o poskytnutí priestorov a služiebdoba neurčitá28.04.2022 07:56:29
Dohoda o partnerskej spoluprácidoba neurčitá26.04.2022 11:52:37
Darovacia zmluva č.12/202213.04.202213.04.2022 09:53:19
Darovacia zmluva č.11/202213.04.202213.04.2022 09:52:00
Darovacia zmluva č.10/202206.04.202207.04.2022 08:31:00
Darovacia zmluva č.9/202230.03.202230.03.2022 14:42:19
Dodatok č.2 k Zmluve o dodávkach stravy29.03.202229.03.2022 09:31:04
Darovacia zmluva č.8/202225.03.202225.03.2022 10:09:20
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu Obce Vyšný Kubín25.03.202225.03.2022 08:03:22
Darovacia zmluva č.7/202224.03.202224.03.2022 13:55:18
Zmluva o vývoze odpadových nádob na zber separovaného odpadu 22.03.202222.03.2022 08:03:03
Rámcová dohoda č. 01/2022 na ochranné oblečenie a obuv21.03.2022 do 21.03.202421.03.2022 13:07:34
zmluva_ovs.pdfZmluva číslo: 46202228.02.2022 13:06:03
Zmluva o prevádzke internetovej aplikácie28.02.202228.02.2022 12:49:00
Zmluva o zverení majetku do správy22.02.202222.02.2022 12:29:08
Darovacia zmluva č.6/202217.02.202217.02.2022 11:43:31
Darovacia zmluva č.5/202215.02.202215.02.2022 14:39:49
Darovacia zmluva č.4/202204.02.202209.02.2022 12:20:36
Dodatok č.1 k zmluve o vykonávaní činnosti technika BOZP01.02.202201.02.2022 14:14:57
Darovacia zmluva č.3/202231.01.202231.01.2022 12:19:37
Zmluva o dielo č.01/2022 Výmena vchodových dverí31.01.202231.01.2022 10:36:14
Dodatok č.6 k LZ Užívanie IS Cygnus24.01.202226.01.2022 11:01:06
Darovacia zmluva č.2/202219.01.202219.01.2022 12:11:24
Darovacia zmluva č.1/202214.01.202214.01.2022 08:02:12