Povinne zverejňované dokumenty

Rok 2024 Rok 2023 Rok 2022 Rok 2021 Rok 2020 Rok 2019 ARCHÍV
identifikátorpopis dokumentuplatnosťdátum zverejnenia
11/2024CSSDK/EONZmluva o uhradení ekonomicky oprávnených nákladov22.02.2024 06:55:58
8/2024CSSDK/DZDarovacia zmluva21.02.2024 14:31:29
10/2024CSSDK/DZDarovacia zmluva15.02.2024 12:53:17
7/2024CSSDK/DZDarovacia zmluva07.02.2024 13:11:53
4/2024CSSDK/DZDarovacia zmluva05.02.2024 13:35:14
9/2024CSSDK/DZDarovacia zmluva02.02.2024 10:43:31
6/2024CSSDK/DZDarovacia zmluva30.01.2024 06:43:30
5/2024CSSDK/ZSZmluva o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách17.01.2024 12:14:34
3/2024CSSDK/DZZmluva o poskytnutí dotácie16.01.2024 11:15:25
2/2024CSSDK/ZSZmluva o dodávke elektriny12.01.2024 09:11:18
1/2024CSSDK/ZSZmluva o poskytovaní verejne dostupných služieb05.01.2024 13:22:34