Centrum sociálnych služieb Brezovec

"Domov nie je miesto, kde bývaš, ale miesto, kde Ťa chápu." Oskar Morgenstern

Centrum sociálnych služieb Brezovec je situované na sídlisku Brezovec, na ulici Martina Hattalu 2161/3 v Dolnom Kubíne. Zariadenie vzniklo v roku 1992. Je príspevkovou organizáciou v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja. Zabezpečuje sociálne služby v zmysle zákona NR SR č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní ( živnostenský zákon ) v znení neskorších predpisov.

Viac informácii o našom zariadení.

OZNAM

Centrum sociálnych služieb Brezovec

oznamuje príbuzným a širokej verejnosti,

že od pondelka 31.5.2021, sú návštevy u nás povolené bez obmedzenia,

ale v zmysle USMERNENIA MPSVR SR, sa všetci preukážu negatívnym výsledkom COVID-19 testu ( antigénovým alebo PCR-  testom ) pri vstupe do zariadenia, pokiaľ nemajú potvrdenie o kompletnom zaočkovaní alebo o prekonaní ochorenia COVID-19.

Potvrdenie o negatívnom výsledku testu nesmie byť staršie

ako 48 hodín pri AG teste , alebo 72 hodín pri PCR teste.

Ak návšteva nedisponuje ani jedným z týchto potvrdení, kontakt s príbuzným bude možný v návštevnej miestnosti s bariérou v bloku B.

VŠETCI SA TEŠÍME, PRÍĎTE.

Čestné prehlásenie pri vstupe do zariadenia v súvislosti so zvýšeným rizikom šírenia nákazy vírusom COVID 19

Aktuálne oznamy a informácie nájdete aj v časti AKTUALITY

Vakcinačná kampaň Žilinského samosprávneho kraja

 

Plán aktivít na mesiac jún 2021

Aktivity na mesiac jún 2021 čítať viac...

Realizované aktivity a podujatia

Realizované aktivity a podujatia čítať viac...

Aktuality

čítať viac...