Centrum sociálnych služieb Brezovec

"Domov nie je miesto, kde bývaš, ale miesto, kde Ťa chápu." Oskar Morgenstern

Centrum sociálnych služieb Brezovec je situované na sídlisku Brezovec, na ulici Martina Hattalu 2161/3 v Dolnom Kubíne. Zariadenie vzniklo v roku 1992. Je príspevkovou organizáciou v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja. Zabezpečuje sociálne služby v zmysle zákona NR SR č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní ( živnostenský zákon ) v znení neskorších predpisov.

Viac informácii o našom zariadení.

OZNAM

Opatrenia platné v CSS Brezovec od 19.01.2022

Centrum sociálnych služieb Brezovec oznamuje občanom a príbuzným klientov, že z dôvodu novej pozitivity klientov a zamestnancov na ochorenie COVID-19 a najmä v záujme ochrany zdravia všetkých klientov, zariadenie pristúpilo k preventívnym opatreniam,  preto od 19.01.2022 nebudú návštevy v zariadení povolené až do odvolania. Prosíme všetkých o zhovievavosť a porozumenie. V prípade potreby vybavenia neodkladných záležitostí týkajúcich sa klientov alebo v prípade ďalších informácií je možné kontaktovať pracovníkov na sociálnom úseku na tel. čísle 0948 834 960, 043 588 4881.

Za pochopenie ďakujeme.

O akýchkoľvek ďalších zmenách v opatreniach Vás budeme ihneď informovať. /Aktualizácia dňa 19.01.2022/

 

Aktuálne oznamy a informácie nájdete aj v časti AKTUALITY

 

 

 

Vakcinačná kampaň Žilinského samosprávneho kraja

 

Plán aktivít na mesiac január 2022

Aktivity na mesiac január 2022 čítať viac...

Realizované aktivity a podujatia

Realizované aktivity a podujatia čítať viac...

Aktuality

čítať viac...