Centrum sociálnych služieb Brezovec

"Domov nie je miesto, kde bývaš, ale miesto, kde Ťa chápu." Oskar Morgenstern

Centrum sociálnych služieb Brezovec je situované na sídlisku Brezovec, na ulici Martina Hattalu 2161/3 v Dolnom Kubíne. Zariadenie vzniklo v roku 1992. Je príspevkovou organizáciou v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja. Zabezpečuje sociálne služby v zmysle zákona NR SR č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní ( živnostenský zákon ) v znení neskorších predpisov.

Viac informácii o našom zariadení.

OZNAM

Opatrenia platné v CSS Brezovec od 23.11.2021

Centrum sociálnych služieb Brezovec oznamujeme občanom a príbuzným klientov, že z dôvodu zhoršujúcej sa epidemiologickej situácie v Centre sociálnych služieb Brezovec, v súvislosti so šírením ochorenia  COVID-19 a najmä v záujme ochrany zdravia všetkých klientov,  nebudú od 23.11.2021 návštevy v zariadení povolené až do odvolania. Prosíme všetkých príbuzných o zhovievavosť a porozumenie. V prípade, že je potrebné zabezpečiť nákupy, alebo iné nevyhnutné veci pre klientov zariadenia od svojich príbuzných, je možné ich nechať na vrátnici v budove, avšak pod podmienkou dodržania všetkých hygienických opatrení. O akýchkoľvek ďalších zmenách v opatreniach Vás budeme ihneď informovať. /Aktualizácia 23.11.2021/

Aktuálne oznamy a informácie nájdete aj v časti AKTUALITY

Vakcinačná kampaň Žilinského samosprávneho kraja

 

Plán aktivít na mesiac december 2021

Aktivity na mesiac december 2021 čítať viac...

Realizované aktivity a podujatia

Realizované aktivity a podujatia čítať viac...

Aktuality

čítať viac...