Centrum sociálnych služieb Brezovec

"Domov nie je miesto, kde bývaš, ale miesto, kde Ťa chápu." Oskar Morgenstern

Centrum sociálnych služieb Brezovec je situované na sídlisku Brezovec, na ulici Martina Hattalu 2161/3 v Dolnom Kubíne. Zariadenie vzniklo v roku 1992. Je príspevkovou organizáciou v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja. Zabezpečuje sociálne služby v zmysle zákona NR SR č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní ( živnostenský zákon ) v znení neskorších predpisov.

Viac informácii o našom zariadení.

OZNAM

Centrum sociálnych služieb Brezovec oznamuje, že od 15.10.2021 bude riaditeľkou zariadenia PhDr. Soňa Miháliková.

tel.č. 0948 852 785

email: riaditel.brezovec@vuczilina.sk

Ing. Tatiana Nesvadbová ďakuje pracovníkom, prijímateľom sociálnej služby, príbuzným a verejnosti za dlhoročnú spoluprácu. Všetkým želá pevné zdravie, pohodu v rodine, osobné aj pracovné úspechy v živote.

OZNAM

 Od pondelka 18.10.2021 sa okres Dolný Kubín nachádza 

podľa platného Covid automatu v 2.stupni ohrozenia (bordová farba). 

Deťom do 15 rokov návštevy v CSS Brezovec zariadenie nepovoľuje.

Návšteva pri vstupe do interiéru/zariadenia a počas návštevy PSS na izbe/v interiéri, musí mať prekryté horné dýchacie cesty respirátorom FFP2, použiť dezinfekciu a prejsť vstupným filtrom (meranie telesnej teploty).

V záujme ochrany zdravia a života PSS a zamestnancov, poverenej osobe, (ktorá je oprávnená požadovať od návštevy), sa návšteva preukáže dokladom: o kompletnom zaočkovaní  - návštevy bez obmedzenia, výsledkom testovania ( od odberu PCR 72 hodín, Ag 48 hodín), záznamom o prekonaní ochorenia COVID 19.

V prípade, že sa návšteva nepreukáže potvrdeniami OTP (očkovaní, testovaní, po prekonaní COVID 19), zariadenie si vyhradzuje právo umožniť návštevu len v návštevnej miestnosti s bariérou v bloku B.

Osoby vstupujúce do prevádzky poskytovateľa za účelom návštevy blízkej osoby sú povinné riadiť sa usmerneniami poskytovateľa a dodržiavať potrebné protiepidemické opatrenia.

Návšteva na izbe / terminálne štádium /, je povolená maximálne 2 osobami.

V prípade, že osoby vstupujúce do prevádzky poskytovateľa za účelom návštevy blízkej osoby, sa neriadia usmerneniami poskytovateľa alebo počas návštevy nedodržiavajú usmernenia poskytovateľa, je možné zo strany poskytovateľa za účelom ochrany zdravia a života prijímateľov a zamestnancov takejto osobe neumožniť vstup do prevádzky alebo ukončiť návštevu blízkej osoby.

V prípade nerešpektovania podmienok stanovených v zariadení pre návštevy, môže pracovník zariadenia návštevu ukončiť.

V prípade priaznivého počasia naďalej odporúčame stretnutia realizovať v exteriéri zariadenia.

Povinné nosenie rúška v exteriéri pre vzialenosť menšiu než 2 m.

O akýchkoľvek ďalších zmenách v opatreniach Vás budeme ihneď informovať. /Aktualizácia 15.10.2021/

Čestné prehlásenie pri vstupe do zariadenia v súvislosti so zvýšeným rizikom šírenia nákazy vírusom COVID 19  na stiahnutie.

Aktuálne oznamy a informácie nájdete aj v časti AKTUALITY

Vakcinačná kampaň Žilinského samosprávneho kraja

 

Plán aktivít na mesiac október 2021

Aktivity na mesiac október 2021 čítať viac...

Realizované aktivity a podujatia

Realizované aktivity a podujatia čítať viac...

Aktuality

čítať viac...