Centrum sociálnych služieb Brezovec

Domov je tam, kde nielen kľúč pasuje, ale kde sa srdce dobre cíti.

Centrum sociálnych služieb Brezovec je situované na sídlisku Brezovec, na ulici Martina Hattalu 2161/3 v Dolnom Kubíne. Zariadenie vzniklo v roku 1992. Je príspevkovou organizáciou v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja. Zabezpečuje sociálne služby v zmysle zákona NR SR č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní ( živnostenský zákon ) v znení neskorších predpisov.

Viac informácii o našom zariadení.

OZNAM

Opatrenia platné v CSS Brezovec 

Centrum sociálnych služieb Brezovec oznamuje občanom a príbuzným klientov, že od stredy 06.04.2022 budú návštevy v zariadení povolené. Potvrdenie Ag testu sa nevyžaduje.

Návšteva pri vstupe do interiéru/zariadenia a počas návštevy PSS na izbe/v interiéri, musí mať prekryté horné dýchacie cesty respirátorom FFP2, použiť dezinfekciu, prejsť vstupným filtrom (meranie telesnej teploty) a dodržiavať potrebné protiepidemiologické opatrenia.

CSS Brezovec prosí rodinných príslušníkov, aby v prípade donesenia potravinových balíčkov pre PSS, ktoré vyžadujú uskladnenie v chladničke, aby o tom informovali zdravotný personál, z dôvodu zamedzenia vzniku a šírenia infekčnej choroby u klientov.

O akýchkoľvek ďalších zmenách v opatreniach Vás budeme ihneď informovať. /Aktualizácia dňa 11.05.2022./

 

 

 

Vakcinačná kampaň Žilinského samosprávneho kraja

 

Plán aktivít na mesiac máj 2022

Aktivity na mesiac máj 2022 čítať viac...

Realizované aktivity a podujatia

Realizované aktivity a podujatia čítať viac...

Aktuality

čítať viac...