Centrum sociálnych služieb Brezovec

"Domov nie je miesto, kde bývaš, ale miesto, kde Ťa chápu." Oskar Morgenstern

Centrum sociálnych služieb Brezovec je situované na sídlisku Brezovec, na ulici Martina Hattalu 2161/3 v Dolnom Kubíne. Zariadenie vzniklo v roku 1992. Je príspevkovou organizáciou v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja. Zabezpečuje sociálne služby v zmysle zákona NR SR č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní ( živnostenský zákon ) v znení neskorších predpisov.

Viac informácii o našom zariadení.

OZNAM

V Centre sociálnych služieb Brezovec Dolný Kubín, prebehlo očkovanie klientov a zamestnancov v zmysle platnej Národnej stratégie očkovania proti ochoreniu COVID-19 v podmienkach SR vydanej Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky, prostredníctvom výjazdovej očkovacej služby (VOS) z Dolnooravskej nemocnice s poliklinikou MUDr. L. N. Jégého Dolný Kubín.

Prvá dávka očkovacej vakcíny: Comirnaty, ŠUKL kód: C6235D, výrobca: BioNTech ManufacturingGmbH, bola klientom ( PSS ) podaná dňa 11.02.2021.

Po jej podaní sa u klientov /PSS, nevyskytli žiadne vedľajšie účinky( nežiadúce účinky).

Druhá dávka očkovacej vakcíny: Comirnaty, ŠUKL kód: C6235D, výrobca: BioNTech ManufacturingGmbH, bola klientom ( PSS ) podaná dňa 11.03.2021.

Počet klientov je 95, z toho zaočkovaných klientov prvou dávkou očkovacej vakcíny je 81 a druhou dávkou 77.

Počet zamestnancov je 77, z toho zaočkovaných je 36 zamestnancov.

OZNAM

CSS Brezovec oznamuje príbuzným, známym a širokej verejnosti, že všetci prítomní klienti a zamestnanci testovaní na ochorenie COVID-19 sú negatívni.

ZARIADENIE ZATIAĽ OSTÁVA ZATVORENÉ.

Ďakujeme všetkým, ktorí nám prispeli materiálovo i finančne.

Krízový plán na riadenie činností pri podozrení a ochorení na COVID - 19

Z prevádzkových dôvodov, sa doručené balíčky pre klientov, odovzdávajú v čase o 11:30 hod., o 16:00 hod. a o 18.00 h.  Ďakujeme za porozumenie a zhovievavosť.                        Interný krízový tím ZPS a DSS Dolný Kubín

Poďakovanie predsedníčky Žilinského samosprávneho kraja,  Ing. Eriky Jurinovej,  zamestnancom zariadení sociálnych služieb a videopozdrav pre klientov zariadení.
Poďakovanie              Videopozdrav
Dotazník spokojnosti klienta CSS Brezovec
Dotazník spokojnosti so službami ŽSK
Bohoslužby v CSS Brezovec / zatiaľ sa nekonajú / čítať viac...
Plán rozvoja Žilinského samosprávneho kraja do roku 2022

pripravované aktivity a podujatia

Plán aktivít na mesiac apríl 2021

Aktivity na mesiac apríl 2021 čítať viac...

Realizované aktivity a podujatia

Realizované aktivity a podujatia čítať viac...

Aktuality

čítať viac...