Centrum sociálnych služieb Brezovec

"Domov nie je miesto, kde bývaš, ale miesto, kde Ťa chápu." Oskar Morgenstern

Centrum sociálnych služieb Brezovec je situované na sídlisku Brezovec, na ulici Martina Hattalu 2161/3 v Dolnom Kubíne. Zariadenie vzniklo v roku 1992. Je príspevkovou organizáciou v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja. Zabezpečuje sociálne služby v zmysle zákona NR SR č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní ( živnostenský zákon ) v znení neskorších predpisov.

Viac informácii o našom zariadení.

OZNAM

Centrum sociálnych služieb Brezovec  oznamuje príbuzným a širokej verejnosti,

že od pondelka 28.6.2021 sa okres Dolný Kubín nachádza v zelenej farbe

(stupeň monitoring).

Návštevy v našom zariadení  sú povolené bez obmedzenia.

Naďalej sa však riadime usmerneniami MPSVR SR, ktoré sú záväzné a povinné.

Pri vstupe do zariadenia má osoba :

  • Prekryté  horné dýchacie cesty rúškom, resp. respirátorom
  • Vydezinfikuje si ruky a zapíše sa do knihy návštev

Preukáže sa  :

potvrdením o kompletnom zaočkovaní alebo o prekonaní ochorenia COVID-19

V prípade priaznivého počasia naďalej odporúčame stretnutia realizovať v exteriéri zariadenia.

O akýchkoľvek ďalších zmenách v opatreniach Vás budeme ihneď informovať. /Aktualizácia 7.7.2021/

Čestné prehlásenie pri vstupe do zariadenia v súvislosti so zvýšeným rizikom šírenia nákazy vírusom COVID 19

Aktuálne oznamy a informácie nájdete aj v časti AKTUALITY

Vakcinačná kampaň Žilinského samosprávneho kraja

 

Plán aktivít na mesiac júl 2021

Aktivity na mesiac júl 2021 čítať viac...

Realizované aktivity a podujatia

Realizované aktivity a podujatia čítať viac...

Aktuality

čítať viac...