Centrum sociálnych služieb Brezovec

"Domov nie je miesto, kde bývaš, ale miesto, kde Ťa chápu." Oskar Morgenstern

Centrum sociálnych služieb Brezovec je situované na sídlisku Brezovec, na ulici Martina Hattalu 2161/3 v Dolnom Kubíne. Zariadenie vzniklo v roku 1992. Je príspevkovou organizáciou v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja. Zabezpečuje sociálne služby v zmysle zákona NR SR č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní ( živnostenský zákon ) v znení neskorších predpisov.

Viac informácii o našom zariadení.

Pokyny k návštevám od 3.5.2021

viac informácií na stiahnutie tu...

Čestné prehlásenie pri vstupe do zariadenia v súvislosti so zvýšeným rizikom šírenia nákazy vírusom COVID 19

OZNAM

CSS Brezovec oznamuje príbuzným, známym a širokej verejnosti, že všetci prítomní klienti a zamestnanci testovaní na ochorenie COVID-19 sú negatívni.

ZARIADENIE ZATIAĽ OSTÁVA ZATVORENÉ.

Ďakujeme všetkým, ktorí nám prispeli materiálovo i finančne.

Krízový plán na riadenie činností pri podozrení a ochorení na COVID - 19

Z prevádzkových dôvodov, sa doručené balíčky pre klientov, odovzdávajú v čase o 11:30 hod., o 16:00 hod. a o 18.00 h.  Ďakujeme za porozumenie a zhovievavosť.                        Interný krízový tím ZPS a DSS Dolný Kubín

Vakcinačná kampaň Žilinského samosprávneho kraja

pozrite si motivačné videá

ZAvakcinovany kraj - Jana Oľhová   ZAvakcinovaný kraj - František Výrostko

ZAvakcinovaný kraj - Tomáš Grega

Dotazník spokojnosti klienta CSS Brezovec       Dotazník spokojnosti so službami ŽSK

Plán rozvoja Žilinského samosprávneho kraja do roku 2022

pripravované aktivity a podujatia

 

Plán aktivít na mesiac máj 2021

Aktivity na mesiac máj 2021 čítať viac...

Realizované aktivity a podujatia

Realizované aktivity a podujatia čítať viac...

Aktuality

čítať viac...