Notice: Undefined variable: downloads in /data/b/c/bc6d9a20-0780-4c6f-9838-b6b9b773331a/cssbrezovec.sk/web/modules/home.php on line 36
Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb Dolný Kubín

Centrum sociálnych služieb Brezovec

"Domov nie je miesto, kde bývaš, ale miesto, kde Ťa chápu." Oskar Morgenstern

Centrum sociálnych služieb Brezovec je situované na sídlisku Brezovec, na ulici Martina Hattalu 2161/3 v Dolnom Kubíne. Zariadenie vzniklo v roku 1992. Je príspevkovou organizáciou v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja. Zabezpečuje sociálne služby v zmysle zákona NR SR č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní ( živnostenský zákon ) v znení neskorších predpisov.

Viac informácii o našom zariadení.

OZNAM

Informovanie o dobrovoľnom očkovaní prijímateľov sociálnej služby proti COVID –  19 v Centre sociálnych služieb Brezovec pre viac informácií kliknite tu

OZNAM

Oznamujeme príbuzným a širokej verejnosti, že k dnešnému dňu 08.01.2021 už nemáme pozitívne testovaných klientov.

Od 11.01.2021 bude otvorené oddelenie, kde boli pozitívne testovaní klienti.

ZARIADENIE ZATIAĽ OSTÁVA ZATVORENÉ.

Ďakujeme všetkým, ktorí nám prispeli materiálovo i finančne.

K 08.01.2021 sme dostali 3 055,00 €.

Finačné prostriedky budú použité na nákup overalov.

Ďakujeme za každý finančný dar, každú pomoc vo forme ochranných pomôcok a každú vašu podporu, ktorú si nesmierne VÁŽIME!

OZNAM

Oznamujeme, že od 1.1.2021 sa v zriaďovacej listine mení názov organizácie nasledovne na:

Centrum sociálnych služieb Brezovec

Sídlo organizácie:

Martina Hattalu 2161/3, 026 01 Dolný Kubín

Forma hospodárenia:

Príspevková organizácia s právnou subjektivitou

 

Centrum sociálnych služieb Brezovec

Ď  a  k  u  j  e

za potravinovú, finančnú a morálnu pomoc všetkým občanom, ktorí sa nám ozvali po zverejnení našej žiadosti o pomoc.
Ďakujeme
- pánovi Miklušovi za potraviny
- Rufínu za potravinovú pomoc
- Mestskému úradu, pánovi primátorovi, pánu Jonákovi za  kávovar, mlynček na kávu, dezinfekciu
- Mgr. Matkulčíkovej za ovocie a zeleninu
- pánovi Ľorkovi za potravinovú pomoc
- pánovi Martinovi za finančnú pomoc 150 Eur na hygienu
- MUDr. Gregovej za potravinovú pomoc
- pánovi Maliternému za ochranné pomôcky
- Kajo - Milanovi Kurnotovi za pracie, čistiace prostriedky a dezinfekciu.
- pani opatrovateľke z Rakúska za finančnú pomoc
- Slovenskému Červenému krížu Územnému spolku Orava Dolný Kubín za zapožičanie 2 germicídnych žiaričov a za potravinovú pomoc
- spoločnosti Hartmann - Rico spol. s.r.o.  za hygienické potreby
- spoločnosti INOVEL s.r.o. za finančnú pomoc
- volali nám tiež a ponúkli pomoc, pani Ráclavská, pani Martvoňová, pani Murinová, pani Kajanová, pán Manco, rodina Antalová, rodina Mesárošová, Bečková, Bušová, Štítiková, Zajacová, Cukráreň Slávka Čaplovičová, Arkáda, pani Jarošová, pani Machajová, pán Haluška, pani Sporková, pani Lazoríková, pán Kurčina, pán Vrtich, pani Škulecová, pán Lang, pani Štítiková, pani Plaváková, pán Bečka, pán Škerlík, pani Kozáčiková, pán Henzély, pani Karasková, pani Jarošová, pán Murín, pani Pilátiková, pani Končalová, pani Skoncová a mnohí ďalší, ktorí nechcú byť menovaní.
Potravín, ovocia, zeleniny máme nateraz dosť,
prosíme ešte o finančnú pomoc na číslo sponzorského účtu
SK08 8180 0000 0070 0048 5863
/ do poznámky pre príjemcu prosíme uviesť  – ochranné pomôcky/
Tieto peniaze použijeme na nákup OOPP pre pracovníkov na COVID oddelení, nakoľko sa nám rýchlo míňajú všetky zásoby.
Prajeme v novom roku veľa šťastia, zdravia a spokojnosti.

Poďakovanie od klientov za balíčky - list

Krízový plán na riadenie činností pri podozrení a ochorení na COVID - 19

Z prevádzkových dôvodov, sa doručené balíčky pre klientov, odovzdávajú v čase o 11:30 hod., o 16:00 hod. a o 18.00 h.  Ďakujeme za porozumenie a zhovievavosť.                                                                                                                V Dolnom Kubíne 08.01.2021     Interný krízový tím ZPS a DSS Dolný Kubín

Poďakovanie predsedníčky Žilinského samosprávneho kraja,  Ing. Eriky Jurinovej,  zamestnancom zariadení sociálnych služieb a videopozdrav pre klientov zariadení.
Poďakovanie              Videopozdrav

Realizované aktivity a podujatia čítať viac...

Dotazník spokojnosti klienta CSS Brezovec
Dotazník spokojnosti so službami ŽSK
Bohoslužby v CSS Brezovec / zatiaľ sa nekonajú / čítať viac...

pripravované aktivity a podujatia

Plán aktivít na mesiac január 2021

Aktivity na mesiac január 2021 čítať viac...

Realizované aktivity a podujatia

Realizované aktivity a podujatia čítať viac...

Aktuality

čítať viac...