Občianske združenie Senior

 

OBČIANSKE ZDRUŽENIE SENIOR PRI CSS BREZOVEC DOLNÝ KUBÍN

Každý Váš cent pôjde na skvalitnenie jesene života našich seniorov

Ďakujeme, že nám pomáhate

číslo účtu: SK20 0200 0000 0029 5062 4254

IČO: 42213266

Vážení darcovia, dobrí ľudia.

Jeseň života človeka je zvláštne obdobie jeho bytia. V ňom je už všetko inak, ako bolo voľakedy. Je v ňom plno protikladov. Čas sa síce zrýchlil, ale človek sa spomalil. Okolie sa zmenšilo, ale napodiv je všetko ďaleko. Deti už vyrástli a majú vlastný svet, veľa príbuzných pomrelo a aj priatelia sa kdesi podeli. V hlučnom svete pribudlo ticho a samota. V pochôdzkach po známych miestach človek postupne zisťuje, že podobne ako ubúdajú staré, voľakedy otvorené domy, namiesto nich pribúdajú domy nové, síce výstavné, ale uzavreté. K nevolaným rokom súbežne pribudli aj nezvaní hostia - bolesti tela i duše.

Centrum sociálnych služieb Brezovec Dolný Kubín za účelom vynakladania maximálneho úsilia pri zabezpečovaní kvality života a zdravia pre našich klientov seniorov sa teší mnohým spoluprácam s dobrovoľníkmi, rodinnými príslušníkmi ako aj nezištnými, sponzormi a darcami.

Ťažké obdobie pandémie COVID 19 a mnohé obmedzenia, pripravili našich seniorov o výnimočné akcie, podujatia, ale hlavne dlhé obdobie odlúčenia od svojich blízkych. Zhoršujúca sa situácia nám priniesla možnosť, nahrádzať sociálny kontakt s rodinou prostredníctvom moderných technológií v podobe video hovorov, telefonického kontaktu a rozposielania fotografií našich seniorov, svojim rodinným príslušníkom.

Veľkou snahou zostáva vytváranie oáz pokoja v spoločných priestoroch zariadenia, na izbách klientov, v spoločenských miestnostiach, tvorivých ateliéroch a kancelárii prvého kontaktu, ktoré sa nám darí pretvárať a meniť k lepšiemu aj vďaka Vám, sponzorom a darcom.

Nahradiť skutočný domov sa nám nikdy nepodarí, avšak mnohými finančnými či vecnými darmi môžete aj Vy, dobrí ľudia, prispieť k zútulneniu a rozkvetu Centra sociálnych služieb Brezovec Dolný Kubín, svojou štedrosťou a spolupatričnosťou.

Zo srdca ďakujeme.
Predseda OZ Senior Mgr. Ivana Ranostajová