Povinne zverejňované dokumenty

Rok 2021 Rok 2020 Rok 2019 Rok 2018 ARCHÍV
identifikátorpopis dokumentuplatnosťdátum zverejnenia
Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytovaní PZS26.11.202126.11.2021 12:13:10
Darovacia zmluva č.17/202124.11.202124.11.2021 09:11:59
Darovacia zmluva č.16/202119.11.202119.11.2021 09:10:58
Zmluva o Elektronickej službe Business2427.10.2021 07:26:01
Darovacia zmluva č.15/202125.10.202125.10.2021 14:46:30
Zmluva o zabezpečení poskytovania ošetrovateľskej starostlivosti 25.10.2021 07:59:32
Darovacia zmluva č.14/20211.10.202101.10.2021 14:17:11
Dohoda §54 - NP Podpora zamestnanosti – Príspevok na AČ formou dobrovoľníckej služby28.09.2021 12:26:22
Darovacia zmluva č.13/202128.9.202128.09.2021 12:12:25
Zmluva o poskytovaní dôveryhodnej služby vydávania certifikátov28.9.202128.09.2021 10:08:28
Poistná zmluva-Skupinové úrazové poistenie1.10.2021 do 31.3.202227.09.2021 10:44:08
Darovacia zmluva č.12/202116.9.202116.09.2021 08:09:35
Darovacia zmluva č.11/20215.8.202106.08.2021 09:16:29
Dodatok č.1 k Zmluve o dodávkach stravy30.7.202130.07.2021 09:04:26
Darovacia zmluva č.10/202126.7.202126.07.2021 11:57:55
Dodatok č. 5 k Licenčnej zmluve1.8.2021 do 31.7.202211.07.2021 07:52:11
Zmluva o dielo_inštalácia stropného zdvíhacieho systému29.6.202130.06.2021 12:49:16
Zmluva o dodávkach stravy1.7.2021 do 30.6.202229.06.2021 09:06:16
Dodatok č.1 k Zmluve o dielo č.01/20219.6.202109.06.2021 09:03:12
Zmluva o poskytnutí dotácie k žiadosti č. 560/2021 podľa § 9 ods. 3 a 4 a § 12 ods. 3 zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti MPSVR SR1.6.202101.06.2021 12:27:57
Darovacia zmluva č.9/202131.5.202131.05.2021 12:09:30
Zmluva o dielo č.1/2021 25.5.202125.05.2021 07:22:08
Darovacia zmluva č.8/202118.5.202118.05.2021 12:21:00
Darovacia zmluva č.7/202112.5.202112.05.2021 11:38:20
Darovacia zmluva č.6/20217.5.202107.05.2021 11:37:14
Zmluva o prevádzke internetovej aplikácie4.4.2021 do 3.4.202306.04.2021 08:19:41
Zmluva č.3/2021 Prenájom, dodávka, servis dávkovačov1.4.2021 do 31.3.202426.03.2021 07:33:17
Poistná zmluva - skupinové úrazové poistenie1.4.2021 do 30.9.202125.03.2021 07:51:59
Dohoda č. 21/20/054/6 o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby1.4.2021 do 30.09.202124.03.2021 09:32:52
Zmluva o zbere, preprave a zneškodnení odpadu18.3.2021 do 30.6.202118.03.2021 10:06:21
Darovacia zmluva č.5/202115.3.202115.03.2021 11:35:55
Darovacia zmluva č. 4/202111.3.202111.03.2021 10:36:49
Zmluva o poskytovaní verejných služieb o el.komunikáciách1.3.202102.03.2021 12:11:58
Zmluva o poskytnutí služby č.02/2021 revízie16.02.2021 do 31.12.202116.02.2021 07:52:01
Darovacia zmluva č.3/20213.2.202103.02.2021 08:36:38
Darovacia zmluva č.2/20212.2.202102.02.2021 08:35:56
Darovacia zmluva č.1/20211.2.202101.02.2021 08:35:14
Darovacia zmluva21.01.202121.01.2021 08:36:11