Povinne zverejňované dokumenty

Rok 2022 Rok 2021 Rok 2020 Rok 2019 ARCHÍV
identifikátorpopis dokumentuplatnosťdátum zverejnenia
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku Nádacia SPP29.12.202029.12.2020 09:10:00
Darovacia zmluva č. 22/202022.12.202022.12.2020 16:46:59
Darovacia zmluva č.21/202021.12.202021.12.2020 14:07:47
Zmluva č.860/2020/OSV o zverení hnuteľného majetku21.12.202021.12.2020 13:10:01
Zmluva č.1/2021 Preprava stravy1.1.2021 do 31.12.202118.12.2020 09:13:02
Darovacia zmluva 202014.12.202014.12.2020 08:46:56
Rámcová dohoda č.1/2020 Čistiace a dezinfekčné prostriedkydo 30.11.202227.11.2020 08:47:09
Darovacia zmluva č.20/202026.11.202026.11.2020 09:29:30
Dohoda č. 20/20/54X/2126.11.202026.11.2020 07:31:00
Darovacia zmluva č.19/202025.11.202025.11.2020 11:14:55
Darovacia zmluva č.18/202020.11.202020.11.2020 07:46:24
Darovacia zmluva č.17/202013.11.202013.11.2020 12:10:36
Darovacia zmluva č.16/202013.11.202013.11.2020 12:10:03
Dodatok č.1 k Zmluve o dodávke elektriny31.12.202211.11.2020 11:13:10
Darovacia zmluva č.15/202029.10.202029.10.2020 13:14:05
Darovacia zmluva č.14/202029.10.202029.10.2020 13:13:15
Darovacia zmluva č.13/202029.10.202029.10.2020 13:12:15
Kúpna zmluva č.1/2020 Jednorazové ochranné rukavice nitrilové12.10.202012.10.2020 10:52:24
Dohoda č. 20/20/054/87 o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti 24.9.2020-31.3.202124.09.2020 07:25:26
Zmluva o poskytnutí služby - revízie el.náradia a el.spotrebičov8.9.2020 - 31.12.202009.09.2020 07:28:41
Darovacia zmluva č.12/202029.7.202029.07.2020 11:35:52
Dodatok č.4 k Licenčnej zmluve1.8.2020-31.7.202127.07.2020 13:05:41
Darovacia zmluva č.11/202010.07.202010.07.2020 07:34:25
Zmluva o poskytnutí dotácie č. 12823/2020-M_ORF k žiadosti č. 284/202029.6.2020-31.1.202106.07.2020 12:06:04
Zmluva o dodávkach stravy1.7.2020 - 30.6.202129.06.2020 08:44:39
Darovacia zmluva č.10/202029.06.202029.06.2020 07:11:06
Darovacia zmluva č.9/202024.6.202024.06.2020 08:09:58
Darovacia zmluva č.8/202024.6.202024.06.2020 08:00:53
Darovacia zmluva č.7/202022.6.202022.06.2020 08:05:14
Zmluva o praktickej výučbe8.6.202008.06.2020 11:39:01
Darovacia zmluva č.6/202027.5.202027.05.2020 09:00:41
Darovacia zmluva č.5/202026.5.202026.05.2020 13:29:38
Darovacia zmluva č.13652/2020 22.5.202022.05.2020 10:03:25
Zmluva o zbere a odvoze biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu a druhotných surovín č. 3 / 20201.6.2020 - 31.5.202222.05.2020 09:33:05
Darovacia zmluva 4/202024.4.202007.05.2020 11:02:05
Zmluva o bezodplatnej spolupráci20.4.202015.04.2020 11:51:50
Darovacia zmluva 3/20203.4.202003.04.2020 08:00:46
Zmluva o dielo - Montáž stropného zdvíhacieho systému3.3.202003.03.2020 12:12:27
Dodatok č.1 k Dohode č. 19/20/52A/7713.02.202018.02.2020 10:31:49
Zmluva 2/2020 Odborné prehliadky,odb.skúšky, opravy a servis výťahov15.2.2020-14.2.202314.02.2020 07:30:49
Zmluva 1/2020 Preprava stravy z CSS Prameň do ZPS a DSS Dolný Kubín01.02.-31.12.202028.01.2020 13:09:41
Darovacia zmluva 2/202024.1.202027.01.2020 08:46:07
Darovacia zmluva 1/202027.01.202027.01.2020 08:45:09
Dohoda o platbách za elektrickú energiu1.1.202002.01.2020 08:49:53