Dobrovoľníctvo Matúšková

Dobrovoľnícky program: OCHOTA JE CESTA

Zapoj sa ako dobrovoľník do programu “Ochota je cesta “ - kde tvoja prítomnosť veľmi obohatí dni seniorov z Centra sociálnych služieb Brezovec v Dolnom Kubíne.

O programe a dobrovoľníctve v ňom

“Ochota je cesta”

je názov dobrovoľníckeho programu, v ktorom dobrovoľníci pravidelne trávia čas so seniormi v Centre sociálnych služieb Brezovec v Dolnom Kubíne.

Starší ľudia v sebe skrývajú mnohé poklady, avšak vekom a mnohými zdravotnými ťažkosťami, veľakrát strácajú prirodzenú radosť. Veríme, že potešenie sa dá nájsť aj v jednoduchých situáciách a prirodzených momentoch pri rozhovoroch či voľnočasových aktivitách, alebo inak spoločne stráveným časom.

Práve o tom je program “ Ochota je cesta ”, v ktorom dobrovoľníci svojou prítomnosťou, rozhovormi a voľnočasovými aktivitami budú obohacovať čas a dni seniorov v Centre sociálnych služieb Brezovec v Dolnom Kubíne.

Takáto činnosť dobrovoľníkov môže prispievať k posilneniu medziľudských vzťahov a tiež slúži ako prevencia telesných a duševných chorôb, taktiež aj ako zdroj príjemných pozitívnych zážitkov.

Staň sa dobrovoľníkom, buď aj ty prameňom príjemných zážitkov pre seniorov.

V čom spočíva činnosť dobrovoľníkov?

Činnosť dobrovoľníkov závisí od zručností dobrovoľníkov (napr. hra na hudobnom nástroji) a dohody s koordinátorkou v Centre sociálnych služieb. Jedná sa o:

 • vedenie skupiny (5-7 seniorov) pri spoločenských hrách (vysvetlenie, usmernenie, podpora, sprevádzanie na izbu seniora),
 • hudobný program pre skupinu seniorov v spoločenskej miestnosti zariadenia (15 seniorov) s vlastnými hudobnými nástrojmi (dobrovoľnici si pripravia program pre seniorov alebo aj seniorov zapoja do hrania),
 • čítanie pre seniorov (individuálne alebo skupinové),
 • podpora a manuálna pomoc pri úprave okolia zariadenia spolu so seniormi,
 • vedenie rozhovoru, podpora a sprevádzanie pri prechádzke v okolí zariadenia.
Kto sa môže stať dobrovoľníkom?

Základnými predpokladmi pre dobrovoľníka či dobrovoľníčku v tomto programe sú:

 • vek nad 16 rokov (16+),
 • prívetivá a priateľská povaha,
 • otvorenosť voči seniorom,
 • spoľahlivosť,
 • zrozumiteľný a hlasnejší verbálny prejav,
 • čas 1-2 hodiny každý týždeň,
 • skúsenosti so seniormi sú vítané, avšak nie sú nevyhnutné (nie sú podmienkou).

Kreativita dobrovoľníka je vítaná, po konzultácií s koordinátorom môže dobrovoľník realizovať aj vlastné nápady so seniormi.

Praktické informácie

Po prihlásení sa do dobrovoľníckeho programu nasleduje osobný pohovor na základe ktorého vyberieme dobrovoľníkov do programu. Nasleduje školenie, počas ktorého sa dobrovoľník zoznámi s prostredím centra, kde sa bude dobrovoľnícka činnosť vykonávať. V rámci tohto programu je úlohou dobrovoľníka pravidelne raz za týždeň navštevovať centrum, podľa rozvrhu, ktorý si dohodne s koordinátorkou centra sociálnych služieb. 
Súčasťou programu sú aj hodnotiace stretnutia dobrovoľníkov, počas ktorých dobrovoľníci hodnotia priebeh ich činnosti. Zapojenie dobrovoľníka je na dobu minimálne 3 mesiace.

Program “Ochota je cesta” je organizovaný Centrom sociálnych služieb Brezovec v Dolnom Kubíne v spolupráci so Žilinským dobrovoľníckym centrom a Žilinským samosprávnym krajom.

Pre viac informácií môžete Žilinské dobrovoľnícke centrum kontaktovať dobrovolnictvo@ozviac.sk, +421910821445 Michaela Ondríková.