Odľahčovacia služba

Aktuality

Zoznam dokladov k odľahčovacej službe

Odľahčovacia služba - postup

Žiadosť o zabezpečovanie poskytovania odľahčovacej podpornej služby v CSS Brezovec

Vyhlásenie o majetku

Biografický vstupný dotazník

Súhlas so zaradením do registra žiadostí

Súhlas so spracovaním osobných údajov

Súhlas so spracovaním osobných údajov dot.osoba

Čestné prehlásenie

Normatív - Doporučené osobné vybavenie