Centrum sociálnych služieb Brezovec            

 

"Domov nie je miesto, kde bývaš, ale miesto, kde Ťa chápu."

 Oskar Morgenstern

 

Centrum sociálnych služieb Brezovec je situované na sídlisku Brezovec, na ulici Martina Hattalu 2161/3 v Dolnom Kubíne. Zariadenie vzniklo v roku 1992. Je príspevkovou organizáciou v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja. Zabezpečuje sociálne služby v zmysle zákona NR SR č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní ( živnostenský zákon ) v znení neskorších predpisov.

Formou celoročnej pobytovej služby poskytuje sociálne služby v zariadení pre seniorov, domove sociálnych služieb, v špecializovanom zariadení,  ambulantnou formou  odbornú činnosť v základnom sociálnom poradenstve.

Poskytnúť pomoc v pravý čas, keď doma to už nejde, keď na vás doľahla ťarcha choroby, úbytok fyzických a psychických síl, vysoký vek, vyčerpanosť,  osamotenosť, či iné vážne dôvody.

Nebojte sa otvoriť naše dvere, príďte, pozrite si naše zariadenie, oboznámite sa s ponukou služieb, ktoré tu poskytujeme. Stretnete tu rovesníkov, uvidíte izby, príslušenstvo, spoločenské miestnosti, knižnicu, kaplnku, teda prostredie, kde môžete v budúcnosti s pomocou pracovníkov zariadenia prežiť krásnu a zmysluplnú jeseň života.

Nebojte sa požiadať o pomoc, nikdy nie je neskoro.

Naše dvere sú vždy otvorené. Nájdete tu zamestnancov zanietených pre prácu a poskytovanie pomoci odkázaným seniorom. Táto práca nie je len o vedomostiach a profesionalite, ale veľakrát aj o trpezlivosti a ľudskosti.

V našom zariadení budete mať vlastné súkromie. Keď zatúžite po spoločnosti, vždy je na blízku osoba, ktorá sa vám bude venovať – sused, susedka na vedľajšej izbe, s ktorou si môžete vypiť šálku čaju, alebo kávičku. Môžete sa venovať koníčkom, na ktoré ste nemali čas. Presvedčíme vás, že ešte máte schopnosti, ktoré zvládnete a naučíme vás pracovať s počítačom a zvládnete aj internet.

Naša ponuka aktivít je pestrá, preto sa snažíme v našom zariadení budovať seriózny vzťah ku klientom a príbuzným, ktorý je založený na dôvere, ktorú si veľmi vážime a je pre nás tou najvyššou hodnotou. Naše služby sú založené na ľudskosti, vľúdnosti a trpezlivosti.

Mapa zariadenia