Oznamy

 

Opatrenia platné v CSS Brezovec od 06.04.2022

 

 

 

 

 

Centrum sociálnych služieb Brezovec oznamuje občanom a príbuzným klientov, že od stredy 06.04.2022 budú návštevy v zariadení povolené. Potvrdenie Ag testu sa nevyžaduje.
Návšteva pri vstupe do interiéru/zariadenia a počas návštevy PSS na izbe/v interiéri, musí mať prekryté horné dýchacie cesty respirátorom FFP2, použiť dezinfekciu, prejsť vstupným filtrom (meranie telesnej teploty) a dodržiavať potrebné protiepidemiologické opatrenia.
 

CSS Brezovec prosí rodinných príslušníkov, aby v prípade donesenia potravinových balíčkov pre PSS, ktoré vyžadujú uskladnenie v chladničke, aby o tom informovali zdravotný personál, z dôvodu zamedzenia vzniku a šírenia infekčnej choroby u klientov.

 


 

 

O akýchkoľvek ďalších zmenách v opatreniach Vás budeme ihneď informovať. /Aktualizácia dňa 11.05.2022./