COVID

Aktuality

Dňa 18.10.2022 prebehlo testovanie PSS Ag testami s pozitívnym výsledkom u troch PSS, a preto Centrum sociálnych služieb Brezovec žiada občanov a rodinných príslušníkov, v záujme ochrany zdravia všetkých klientov, o zvýšené dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení , v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19 v našom zariadení.

Návšteva pri vstupe do interiéru/zariadenia a počas návštevy PSS na izbe/v interiéri, musí mať prekryté horné dýchacie cesty respirátorom FFP2, použiť dezinfekciu, prejsť vstupným filtrom (meranie telesnej teploty) a dodržiavať potrebné protiepidemiologické opatrenia.

CSS Brezovec prosí rodinných príslušníkov, aby v prípade donesenia potravinových balíčkov pre PSS, ktoré vyžadujú uskladnenie v chladničke, aby o tom informovali zdravotný personál, z dôvodu zamedzenia vzniku a šírenia infekčnej choroby u klientov.

O akýchkoľvek ďalších zmenách v opatreniach Vás budeme ihneď informovať. /Aktualizácia dňa 18.10.2022/

Usmernenie pre poskytovateľov sociálnych služieb v súvislosti s výskytom COVID – 19

Krízovy plán