COVID

Aktuality

Návšteva pri vstupe do interiéru/zariadenia a počas návštevy PSS na izbe/v interiéri, musí mať prekryté horné dýchacie cesty respirátorom FFP2, použiť dezinfekciu, prejsť vstupným filtrom (meranie telesnej teploty) a dodržiavať potrebné protiepidemiologické opatrenia.

CSS Brezovec prosí rodinných príslušníkov, aby v prípade donesenia potravinových balíčkov pre PSS, ktoré vyžadujú uskladnenie v chladničke, aby o tom informovali zdravotný personál, z dôvodu zamedzenia vzniku a šírenia infekčnej choroby u klientov.

O akýchkoľvek ďalších zmenách v opatreniach Vás budeme ihneď informovať.

Usmernenie pre poskytovateľov sociálnych služieb v súvislosti s výskytom COVID – 19

Krízovy plán