OZNAM

Oznamujeme, že od 1.1.2021 sa v zriaďovacej listine mení názov organizácie nasledovne na:

Centrum sociálnych služieb Brezovec, sídlo organizácie:

Martina Hattalu 2161/3, 026 01 Dolný Kubín, forma hospodárenia:

Príspevková organizácia s právnou subjektivitou

 

Bohoslužby v CSS Brezovec

Duchovná oblasť života v CSS Brezovec je realizovaná pravidelnými bohoslužbami v kaplnke.

Pravidelné bohoslužby pre klientov začali v roku 1992.

RÍMSKO – KATOLÍCKE SVÄTÉ OMŠE

utorok  o  10.00 hod.

piatok  o  14.00 hod.

nedeľa  o 10.00 hod.

SVÄTÁ SPOVEĎ – prvý piatok v mesiaci