OZNAM

Centrum sociálnych služieb Brezovec oznamuje príbuzným a širokej verejnosti,

že od 01.08.2021 sa zvyšujú úhrady za sociálne služby v zmysle Dodatku č.1 k VZN č.31/2014

schváleného zastupiteľstvom ŽSK dňa 06.07.2021. Informácie k zvýšeným úhradám Vám ochotne poskytnú pracovníci

sociálneho úseku v pracovných dňoch

od 6.00 do 15.00 hodiny na telefónnom čísle 043 588 4881 klp. 103. Nový cenník je zverejnený v časti dokumenty.

POĎAKOVANIE

/pre otvorenie poďakovaní kliknite nižšie/

Poďakovanie predsedníčky Žilinského samosprávneho kraja, Ing. Eriky Jurinovej, venované všetkým pracovníkom zariadenia.

Poďakovanie predsedníčky Žilinského samosprávneho kraja, Ing. Eriky Jurinovej, venované všetkým klientom zariadenia.

 

OZNAM

V Centre sociálnych služieb Brezovec Dolný Kubín, prebehlo očkovanie klientov a zamestnancov

v zmysle platnej Národnej stratégie očkovania proti ochoreniu COVID-19

v podmienkach SR vydanej Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky,

prostredníctvom výjazdovej očkovacej služby (VOS) z Dolnooravskej nemocnice s poliklinikou MUDr. L. N. Jégého Dolný Kubín.

Prvá dávka očkovacej vakcíny: Comirnaty, ŠUKL kód: C6235D, výrobca: BioNTech ManufacturingGmbH,

bola klientom ( PSS ) podaná dňa 11.02.2021.

Druhá dávka očkovacej vakcíny: Comirnaty, ŠUKL kód: C6235D, výrobca: BioNTech ManufacturingGmbH,

bola klientom ( PSS ) podaná dňa 11.03.2021.

Tretia dávka očkovacej vakcíny: Comirnaty, ŠUKL kód: C6235D, výrobca: BioNTech ManufacturingGmbH,

bola klientom ( PSS ) podaná dňa 09.11.2021.

 

Plán rozvoja Žilinského samosprávneho kraja do roku 2022

https://www.facebook.com/ZilinskyKraj/videos/1454111721618713/

Bohoslužby v CSS Brezovec

Duchovná oblasť života v CSS Brezovec je realizovaná pravidelnými bohoslužbami v kaplnke.

Pravidelné bohoslužby pre klientov začali v roku 1992.

RÍMSKO – KATOLÍCKE SVÄTÉ OMŠE

nedeľa o 09.45 hod.