POĎAKOVANIE

/pre otvorenie poďakovaní kliknite nižšie/

Poďakovanie predsedníčky Žilinského samosprávneho kraja, Ing. Eriky Jurinovej, venované všetkým pracovníkom zariadenia.

Poďakovanie predsedníčky Žilinského samosprávneho kraja, Ing. Eriky Jurinovej, venované všetkým klientom zariadenia.

OZNAM

CSS Brezovec oznamuje príbuzným, známym a širokej verejnosti,

že všetci prítomní klienti a zamestnanci testovaní na ochorenie COVID-19 sú negatívni.

OZNAM

V Centre sociálnych služieb Brezovec Dolný Kubín, prebehlo očkovanie klientov a zamestnancov

v zmysle platnej Národnej stratégie očkovania proti ochoreniu COVID-19

v podmienkach SR vydanej Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky,

prostredníctvom výjazdovej očkovacej služby (VOS) z Dolnooravskej nemocnice s poliklinikou MUDr. L. N. Jégého Dolný Kubín.

Prvá dávka očkovacej vakcíny: Comirnaty, ŠUKL kód: C6235D, výrobca: BioNTech ManufacturingGmbH,

bola klientom ( PSS ) podaná dňa 11.02.2021.

Druhá dávka očkovacej vakcíny: Comirnaty, ŠUKL kód: C6235D, výrobca: BioNTech ManufacturingGmbH,

bola klientom ( PSS ) podaná dňa 11.03.2021.

Počet klientov je 98, z toho zaočkovaných klientov

prvou aj druhou dávkou očkovacej vakcíny je 84. Počet zamestnancov je 76,

z toho zaočkovaných je 37 zamestnancov.

OZNAM

Oznamujeme, že od 1.1.2021 sa v zriaďovacej listine mení názov organizácie nasledovne na:

Centrum sociálnych služieb Brezovec, sídlo organizácie:

Martina Hattalu 2161/3, 026 01 Dolný Kubín, forma hospodárenia:

Príspevková organizácia s právnou subjektivitou

Žilinský samosprávny kraj - VŠETCI V PRVEJ LÍNII

ĎAKUJEME VÁM ZA VAŠE RUKY - video tu

https://www.facebook.com/ZilinskyKraj/videos/1122894898194216/

 

Plán rozvoja Žilinského samosprávneho kraja do roku 2022

https://www.facebook.com/ZilinskyKraj/videos/1454111721618713/

Bohoslužby v CSS Brezovec

Duchovná oblasť života v CSS Brezovec je realizovaná pravidelnými bohoslužbami v kaplnke.

Pravidelné bohoslužby pre klientov začali v roku 1992.

RÍMSKO – KATOLÍCKE SVÄTÉ OMŠE

nedeľa o 10.00 hod.