Verejné obstarávanie

Profil obstarávateľa na stránke Úradu pre verejné obstarávanie

Súhrnné správy o zákazkách podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z.   s cenami vyššími ako 5000 EUR

Súhrnné správy o zmluvách podľa § 10 ods.10 a 11

ROK 2018

Súhrnné správy o zákazkách podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z.   s cenami vyššími ako 5000 EUR

Súhrnná správa o zákazkách za obdobie od 01.01.2018 - 31.03.2018

Súhrnná správa o zákazkách za obdobie od 01.04.2018 - 30.06.2018

Súhrnná správa o zákazkách za obdobie od 01.07.2018 - 30.09.2018

Súhrnná správa o zákazkách za obdobie od 01.10.2018 - 31.12.2018

Súhrnné správy o zákazkách podľa § 111 zákona č. 343/2015 Z. z. s cenami vyššími ako 5000 EUR s využitím elektronického trhoviska

Súhrnná správa o zákazkách za obdobie od 01.07.2018 - 30.09.2018

Súhrnná správa o zákazkách za obdobie od 01.10.2018 - 31.12.2018

ROK 2017

Súhrnné správy o zákazkách podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. s cenami vyššími ako 5 000 EUR

Súhrnná správa o zákazkách za obdobie od 01.01.2017 - 31.03.2017

Súhrnná správa o zákazkách za obdobie od 01.07.2017 - 30.09.2017

Súhrnná správa o zákazkách za obdobie od 01.10.2017 - 31.12.2017

ROK 2016

Súhrnné správy o zákazkách podľa § 109 a 110 s cenami vyššími ako 5000 EUR

Súhrnná správa o zákazkách za obdobie od 01.07.2016 - 30.09.2016

Súhrnná správa o zákazkách za obdobie od 01.10.2016 - 31.12.2016

ROK 2015

Súhrnné správy o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1 000 €
v zmysle § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní

 

Súhrnná správa za 1. štvrťrok 2015
Súhrnná správa za 2. štvrťrok 2015
Súhrnná správa za 4. štvrťrok 2015