Rehabilitácia

 

Rehabilitácia u seniorov predstavuje dôležitý faktor na udržanie a zlepšenie kvality života. Dobrá kondícia je tiež prevenciou vzniku zdravotnej a sociálnej odkázanosti. Rehabilitácia v Centre sociálnych služieb  je každodennou činnosťou, pretože ľudia v staršom veku trpia vo väčšine prípadov chronickými ochoreniami, ktoré zhoršujú schopnosť vykonávať bežné činnosti. Cieľom rehabilitácie je udržanie sebestačnosti našich klientov a zabránenie zhoršenia ich zdravotného stavu.

V našom zariadení máme k dispozícii 2 moderne vybavené fyzioterapeutické miestnosti – telocvične. Základom rehabilitácie je pravidelná pohybová aktivita, ktorá však závisí od individuálnych potrieb a možností seniorov.

K vybaveniu telocvične patria:

vyšetrovací stôl

využívame na cvičebné zostavy, kde cieľom je uvoľnenie skrátených a posilnenie oslabených svalov

steppery a stacionárne bicykle

Steppery v podstate simulujú chôdzu po schodoch. V porovnaní práve s chôdzou po schodoch nezaťažujú až tak kĺby a sú preto vhodnejšie pre ľudí s nadváhou a kĺbovými problémami. Keďže telo je pri pohybe voľne v priestore a vzpriamené, sú vhodné aj pre ľudí, ktorí majú určité problémy s chrbtom a ktorým nevyhovuje napríklad statická poloha v predklone na rotopede (resp. cyklotrenažéri).

Stepper funguje tak, že sa postavíme chodidlami na dve pohyblivé plošiny, nastavíme si konkrétne funkcie a potom už len prenášame váhu tela striedavo z jednej nohy na druhú. Medzi základné funkcie, ktoré si môžeme u niektorých stepperov nastaviť, patrí sledovanie počtu krokov, celkový čas tréningu, spotrebovaná energia, prejdená vzdialenosť alebo tepová frekvencia.

Hlavné svalové skupiny, ktoré sa zapájajú do pohybu sú stehenné svaly (kvadricepsy a hamstringy), sedacie svaly, ale aj lýtka a niektoré menšie stabilizačné svaly. Zapojenie jednotlivých skupín však záleží aj od toho, aký pohyb na stepperi vykonávame. Ak sú to hlbšie zábery, zapájame viac štvorhlavý sval stehna (kvadriceps). Naopak, ak to budú plytšie zábery, o niečo viac budeme zapájať sedacie svaly, hamstringy a lýtka.

bradlový chodník, schody 

využívame na nácvik chôdze

ergoterapeutický stolík

 obsahuje 14 drevených nadstavcov pre kompletné precvičenie ruky, zlepšenie úchopov a rozvoj jemnej motoriky

prístroj na cvičenie ramenného a zápästného kĺbu

sada stláčacích pomôcok

na posilnenie dlane, prstov a drobných svalov rúk

 

iné pomôcky  ako fitlopty, therabandy, loptičky, paličky, pilatesov kruh, jednoručky, švihadlá, rebriny, mini trenažér, ...

Naši klienti si  cvičenie veľmi obľúbili a pravidelne sa ho zúčastňujú.

Riadime sa tu heslom: ,,V zdravom tele, zdravý duch.“

Rehabilitáciu realizujeme vo fyzioterapeutickej miestnosti alebo individuálne na lôžku. V rámci rehabilitácie využívame:

  • dýchaciu gymnastiku – využíva sa u ležiacich klientov s problémami dýchacích ciest
  • cievnu gymnastiku – prevencia trombózy dolných končatín, zlepšenie prekrvenia
  • individuálnu liečebnú telesnú výchovu – slúži na zlepšenie pohyblivosti jednotlivých kĺbov a zvýšenie svalovej sily
  • skupinovú liečebnú telesnú výchovu– ľahké kondičné cvičenie horných a dolných končatín v sede
  • polohovanie – prevencia kontraktúr a dekubitov
  • nácvik používania kompenzačných pomôcok
  • nácvik chôdze
  • masáže – zvýšenie funkčnej zdatnosti, odstránenie únavy
  • svetloliečbu – biolampa

Pamäťové cvičenia

Tak ako považujeme za prirodzené udržiavať sa v dobrej fyzickej kondícii, tak vieme, že to platí aj pre náš mozog. Pre ľudí vyššieho veku znamenajú tréningy pamäti nielen možnosť precvičenia pamäti a zníženia zabúdania, ale aj odbúranie depresívnych stavov a pocitov osamelosti. Pomocou tréningu pamäti je možnosť zlepšiť pamäťové schopnosti, ale aj pochopiť ako pamäť funguje. Tréning pamäti zahŕňa informácie o mechanizme zapamätávania, vybavovania, pôsobenia rušivých vplyvov na pamäť, učí seniorov používať rôzne pamäťové pomôcky a pomocou zábavných cvičení si naši seniori môžu zlepšiť koncentráciu, rýchlosť vybavovania informácií, tvorivosť myslenia i zapamätávania čísel, slov, mien a tak ďalej.

Pamäťové cvičenie v našom zariadení realizujeme pravidelne dvakrát do týždňa. Cvičenie sa začína precvičením svalstva celého tela, ktoré pomáha k lepšiemu prekrveniu. Súčasťou je aj vypracovanie rôznych pracovných listov zameraných na zlepšenie krátkodobej a dlhodobej pamäte klientov. Na záver si stanovíme heslo, kde zámerom je si ho zapamätať do budúceho sedenia.

Naším klientom prajeme v „pamäťovej škole“ veľa nových úspechov a spokojnosti.