ZÍSKANIE FINANČNÝCH PROSTRIEDKOV

Z MIMOROZPOČTOVÝCH ZDROJOV -

ZREALIZOVANÝCH PROJEKTOV.

 

SCHVÁLENÉ A ZREALIZOVANÉ PROJEKTY  V ROKU 2020

 

Projekt NADÁCIA TESCO  - grantový program “VY ROZHODUJETE, MY POMÁHAME” so zameraním na rozvoj dobrovoľníctva. Celková získaná suma na materiál z projektu bola 1300€ s názvom  „Farebná  Jeseň života ” Komunitný charakter projektu bol výnimočný tým, že mal spojiť vzájomne sa obohacujúce dve generácie – seniorov, deti a mládež. Primárnym cieľom bola premena, estetizácia oporného múru a výsadba zelene v areáli zariadenia. Vzhľadom na vzniknutú nepriaznivú situáciu (šírenia sa ochorenia COVID 19) nemohlo dôjsť k prepojeniu medzigeneračných vzťahov medzi deťmi a seniormi.  Projekt prebiehal v jesennom období v mesiacoch september – november 2020.

Projekt Nadácia SPP v grantovom programe „Pomáhame SPOLU“, za účelom: ochrany zdravia. Finančný príspevok vo výške 750,- eur sme získali v projekte s názvom „Spoločne to zvládneme“ Príspevok sme použili na ochranné zdravotné pomôcky (rukavice) a na vytvorenie dostatočne dezinfekčného prostredia, ktoré zabráni šíreniu sa baktérií a vírusov pomocou germicídneho žiariča.  Ochranné zdravotné pomôcky sme začali používať  v mesiaci január 2021. Cieľom projektu bolo vzájomne si pomôcť pri prekonávaní súčasného zložitého obdobia pandémia Covid 19, ktoré je náročné zvlášť pre seniorov, ale aj pre zamestnancov zariadenia.

 

PODANÉ PROJEKTY V ROKU 2019

Projekt Nadácia SPP – grantový program „OPORA“ v roku  2019 Nadácia SPP  v SUME 1104€ v realizovaní individuálneho plánu pre klienta. „Slnenie sna, vlastniť eliptický trenažér“, ktorý je zameraný na dlhodobý cieľ – zvýšiť jeho samostatnosť a sebestačnosť aktívnym dlhodobým cvičením.

Projekt Nadácia SPP – grantový program „OPORA“ v roku  2019 Nadácia SPP  v SUME 795€ v realizovaní individuálneho plánu pre klientku vlastniť stacionárny bicykel, s ktorým by zlepšovala fyzický - zdravotný stav ( posilňovala dolné končatiny) je zameraný na dlhodobý cieľ – zvýšiť jej samostatnosť a sebestačnosť aktívnym dlhodobým cvičením.

SCHVÁLENÉ A ZREALIZOVANÉ PROJEKTY  V ROKU 2018

„Seniori učia variť profesionálne vnúčatá“

V rámci programu „Vy rozhodujete, my pomáhame“

NADÁCIA TESCO

Dňa 30.07.2018 NADÁCIA TESCO v programe „Vy rozhodujete, my pomáhame” podporila projekt s názvom „Seniori učia variť profesionálne vnúčatá“ vo výške 600 €. Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb Dolný Kubín v mesiaci august zakúpilo potrebné spotrebiče a kuchynské doplnky na realizáciu projektu zameranú na kulinoterapiu – čiže prípravu jedál a pečenie. Projekt bude výnimočný tým, že spojí vzájomne sa obohacujúce skupiny - dve generácie. Seniori svojou neskutočnou láskou, nekonečnou trpezlivosťou a priestorom na sebarealizáciu budú deti motivovať pri pečení a varení.  Deti  svojou kreativitou a zručnosťou prekvapia svojich rodičov tým, čo sa všetko naučili. Na druhej strane, si deti  vytvoria pozitívne postoje k starším ľuďom, kontakt so starobou a naučia sa ju vnímať ako prirodzenú súčasť života.

V období od septembra do decembra 2018 zorganizujeme v rámci projektu sedem stretnutí v popoludňajších hodinách s deťmi zo Základnej školy Petra Škrabáka v Dolnom Kubíne.

Touto cestou sa chceme poďakovať NADÁCII TESCO za finančnú podporu v sume 600 €.

SNY SA PLNIA...

V rámci projektu OPORA 2018 – Nadácia SPP

Dňa 21.06.2018 NADÁCIA SPP podporila  projekt vo výške 400 eur, za ktoré Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb v Dolnom Kubíne zakúpilo stacionárny bicykel na individuálny plán pre prijímateľa sociálnych služieb pani Máriu K.

Sny sa plnia. Dôkazom toho je prijímateľka sociálnych služieb pani Mária K., ktorá dlhodobo túžila po vlastnom stacionárnom bicykli, ktorý by bol prispôsobený jej zdravotnému stavu. Z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov si ho nemohla žiaľ dovoliť. Pani Máriu K. sme sa aj napriek jej nedostatku finančných prostriedkov snažili podporiť a naplniť jej dlhodobú túžbu. Sen pani Márie K. sa nám podarilo v Zariadení pre seniorov a domove sociálnych služieb v Dolnom Kubíne naplniť vďaka podpore od Nadácie SPP. Stacionárny bicykel bude slúžiť na zlepšovanie psychického, fyzického, a teda celkového zdravotného stavu klientky.

Touto cestou sa chceme poďakovať Nadácii SPP za finančnú podporu v sume 400 euro.

Projekt Pantharei „Vďaka knihe sme si bližší“

Kniha (okrem toho, že čítanie podporuje rozvoj osobnosti) sa vďaka svojmu príbehu môže stať výborným nástrojom na spoznávanie sveta, prekonávanie ťažkých chvíľ, zbližovanie s inými ľuďmi, ktorí ju tiež čítali alebo ktorým o nich rozprávame. Táto myšlienka sa premenila na ciele  v projekte Panta Rhei. Projekt vďaka knihe do ktorého sa Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb v Dolnom Kubíne spolu so Základnou školou Petra Škrabáka Dolný Kubín zapojili. Cieľom projektu bolo, aby si ľudia vďaka knihe boli bližší. Skrz čítanie kníh sa obyvatelia zariadenia a žiaci základnej školy obohatili a budovali nové vzťahy.

 

V roku 2017 sa Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb v Dolnom Kubíne zapojilo do grantových programov a následným vypracovaním projektov – aktivít, zameraných na zlepšenie kvality poskytovania sociálnych služieb a to v počte 13 projektov, z toho 11 projektov neschválili a dva projekty sa nám podarilo zrealizovať v mesiaci december 2017.

SCHVÁLENÉ A ZREALIZOVANÉ PROJEKTY  V ROKU 2017

Projekt „Multifunkčnej miestnosti“, ktorý bol podaný na konci roka 2016 prostredníctvom výzvy MPSVaR o poskytnutie dotácie na podporu rozvoja sociálnych služieb a schválený v máji 2017 sumou 930,00 €. Projekt  sa realizoval v období od septembra – decembra 2017. Cieľom predkladaného projektu bolo dovybavenie miestnosti a realizovanie terapií, kde sme sa snažili dosiahnuť celkové zlepšenie zdravotného stavu a zvýšenia kvality života.

NADÁCIA ORANGE  - grantový program „DARUJTE VIANOCE 2017.“ Tento projekt sme uskutočnili v mesiaci  december vďaka programu Darujte Vianoce 2017 Nadácie Orange a to podporenou sumou 225,00 €. Projekt s názvom „Čarovné Vianoce“ sme využili na nákup oblátkovača s príslušenstvom a nákupom potravín.

NADÁCIA ORANGE  - grantový program „DARUJTE VIANOCE 2017.“ Tento projekt sme uskutočnili v mesiaci  december vďaka programu Darujte Vianoce 2017 Nadácie Orange  a to podporenou sumou 100,00 €. Projekt s názvom „Vianočné puto“ sme využili na nákup vianočného stromčeka, ozdôb a kreatívneho materiálu na vianočnú výzdobu zariadenia.

PODANÉ PROJEKTY V ROKU 2017                                                     

JANUÁR

Nadácia ESET - Ochrana zdravia a charita – projekt pod názvom „Liečba pohybom“ dovybavenia rehabilitačnej a spoločenskej miestnosti, prostredníctvom zakúpených rehabilitačných pomôcok

NADÁCIA TESCO  - program „Vy rozhodujete, my pomáhame“     2. edícia. Projekt s názvom „Holandský biliard“ – nákup biliardových stolov a doplnkov

FEBRUÁR

DM Drogéria - pre lepší svet spoločne DM – projekt pod názvom „Čarovný múr“ – revitalizovanie a maľovanie múru

MAREC

Nadácia VÚB  - Otvorená grantová schéma pre Nádej – Umenie lieči - projekt pod názvom „Svet farieb“ projekt zameraný na arteterpiu – liečbu umením

APRÍL

Nadácia SPP - program OPORA – zameraný na individuálny plán klienta –  precvičovanie kognitívnych schopností prostredníctvom reminiscenčnej (spomienkovej) terapie

MÁJ

Nadácia Slovenskej sporiteľne - projekt pod názvom „Čarovný múr“ – revitalizovanie a maľovanie múru

Nadácia ESET - Ochrana zdravia a charita – projekt pod názvom „Miesto oddychu“ dovybavenie oddychovej-relaxačnej miestnosti

JÚN

Nadácia EPH - Oporný bod – projekt zameraný na uľahčenie manipulácie s imobilným prijímateľom sociálnych služieb a to montážou stropného zdvíhacieho systému

NADÁCIA TESCO  -  program „Vy rozhodujete, my pomáhame“    3. edícia -  projekt s názvom „Holandský biliard“ – nákup biliardových stolov a doplnkov

SEPTEMBER

Nadácia ESET - Ochrana zdravia a charita – projekt pod názvom „Miesto oddychu“ dovybavenie oddychovej-relaxačnej miestnosti

NOVEMBER

Nadácie poštovej banky - Nápad pre tri generácie - projekt pod názvom „Čarovný múr“ – revitalizovanie okolia zariadenie a maľovanie múru folklórno – umeleckými a animovanými maľbami

DECEMBER

NADÁCIA ORANGE  - grantový program „DARUJTE VIANOCE 2017 - projekt pod názvom „Čarovné Vianoce“

NADÁCIA ORANGE  - grantový program „DARUJTE VIANOCE 2017 - projekt s názvom „Vianočné puto“

PODANÉ PROJEKTY V ROKU 2018 

MAREC

Nadácia VÚB  - Otvorená grantová schéma pre Nádej – Umenie lieči - projekt pod názvom „Svet farieb“  zameraný na arteterpiu – liečbu umením

NADÁCIA TESCO  -  program „Vy rozhodujete, my pomáhame“    4. edícia. Projekt s názvom „Seniori učia variť profesionálne vnúčatá“ podpora a zlepšenie generačných a sociálnych vzťahov v rámci kulinoterapie – príprave varenia a pečenia.

APRÍL

Nadácia SPP - program OPORA – zameraný na individuálny plán klienta –  nákup relaxačného kresla, steppera, rotopedu

Nadácia SPP - program OPORA – zameraný na individuálny plán klienta  - nákup stacionárneho bicykla